Furoshiki - Senmen 118cm square - AU$90.00

Furoshiki - Senmen 118cm square - AU$90.00

Furoshiki - Wrapping Cloth - 118cm square

Senmen design on heavy cloth. 100% cotton.

AU$90.00 (plus postage)